Големият адронен колайдер намира нов начин за измерване на масата на кварка


Експериментът ALICE на Големия адронен колайдер за първи път измерва директно явление, известно като „мъртъв конус“, което позволява на физиците директно да измерят масата на фундаментална частица, известна като „очарователен кварк“.

Много частици, които образуват видимата вселена около нас, всъщност са съставни частици, изградени от по-малко масивни фундаментални частици, известни като кварки. Протоните и неутроните, например, съдържат по три кварка. Има шест различен вкусове на кварк — нагоре, надолу, отгоре, отдолу, странно и очарование — всеки от които има различни маси, завъртания и други квантови свойства. Различните комбинации от кварки също образуват различни частици. Кварките се държат заедно в тези композитни частици от силна сила, който се предава чрез безмасова частица, наречена глуон. Заедно кварките и глуоните са известни като „партони“.