Държавата трябва да засили помощта при бедствия | Редакционни статии