Жан Дюжарден в Кан: съпругата му Натали Пешала в прозрачност, за да го подкрепи: слайдшоуто


1/38

Жан Дюжарден в Кан: съпругата му Натали Пешала в прозрачност, за да го подкрепи

2/38

Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Листопад” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан. © Доминик Яковидес / Bestimage

3/38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

4/38

Сара Афчейн, Сами Оуталбали, Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Лина Кудри – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © най-добър образ

5/38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

6 / 38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

7/38

Матиас Рубин, Лина Кудри, Сара Афчейн, Софиян Хамес, Стефан Бак, Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Рафаел Куенард, Оливие Демангел и Уго Селиняк – по време на филма „Възходът на Новата“ 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

8/38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

9/38

Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

10/38

Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

11 / 38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

12 / 38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

13 / 38

Натали Пешала – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

14 / 38

Седрик Хименес, Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

15/38

Сами Оуталбали, Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Лина Кудри, Стефан Бак, Рафаел Куенард – Изкачване по стълбите на филма „Ноември“ по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 2022 май © Доминик Яковидес / Bestimage

16 / 38

Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден, Сандрин Киберлен – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

17 / 38

Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден, Сандрин Киберлен – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

18 / 38

Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

19 / 38

Жан Дюжарден, Седрик Хименес – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

20/38

Стефан Бак, Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Рафаел Куенард – Изкачване на стъпалата на филма “Novembre” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Best Jacovides

21/38

Стефан Бак, Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Рафаел Куенард – Изкачване на стъпалата на филма “Novembre” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Best Jacovides

22/38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

23/38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

24/38

Стефан Бак, Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

25/38

Стефан Бак, Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

26/38

Сами Оуталбали, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Рафаел Куенард – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

27 / 38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

28 / 38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

29/38

Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

30/38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

31 / 38

Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

32/38

Сами Оуталбали, Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Лина Кудри, Стефан Бак, Рафаел Куенард – Изкачване по стълбите на филма „Ноември“ по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 2022 май © Доминик Яковидес / Bestimage

33 / 38

Софиян Хамес, Сандрин Киберлен, Жан Дюжарден, Седрик Хименес, Анаис Демустие, Лина Кудри, Стефан Бак – Изкачване по стъпалата на филма “Novembre” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Доминик Яковидес

34/38

Седрик Хименес, Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

35/38

Жан Дюжарден – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

36 / 38

Лина Кудри, Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден, Сандрин Киберлен – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

37 / 38

Уго Селиняк, Рафаел Куенард, Стефан Бак, Лина Кудри, Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден, Сандрин Киберлен, Софиян Хамес, Сами Оуталбали, Сара Афчейн, Оливие Демангел, Матиас Рубин – стъпалата на филма “Изкачване на филма” 75-ти международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

38 / 38

Анаис Демустие, Седрик Хименес, Жан Дюжарден, Сандрин Киберлен – Изкачване на стъпалата на филма “Ноември” по време на 75-ия международен филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage