Карла Бруни, сестра й Валерия и майка й Мариса: очарователното трио се събра на филмовия фестивал в Кан! : слайдшоуто


1/37

Карла Бруни, сестра й Валерия и майка й Мариса: очарователното трио се събра на филмовия фестивал в Кан!

2/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. © Сирил Моро / Bestimage

3/37

Мариса Борони и дъщеря й Валерия Бруни Тедески – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

4/37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

5/37

Лена Гарел, Сара Хенохсберг, Сузан Линдън, Софияне Бенасер, Клара Брето, Ноам Едже, Валерия Бруни-Тедески, Миша Лескот, Луис Гарел, Лив Хенегие – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” през 75-та Фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

6/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Джанкарло Горасини / Bestimage

7/37

Валерия Бруни Тедески и майка й Мариса Борини – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

8/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. © Оливие Борде / Bestimage

9/37

Мариса Борини – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

10/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

11 / 37

Валерия Бруни-Тедески – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

12 / 37

Валерия Бруни Тедески и майка й Мариса Борини – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

13 / 37

Валерия Бруни Тедески и майка й Мариса Борини – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

14/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Джанкарло Горасини / Bestimage

15/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

16 / 37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

17 / 37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

18/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

19 / 37

Нохам Едже, Валерия Бруни Тедески и майка му Мариса Борини – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

20/37

Валерия Бруни-Тедески – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Dominique Jacovides / Bestimage

21/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

22/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

23/37

Сузане Линдън, Валерия Бруни-Тедески, Софияне Бенасер, Васили Шнайдер, Луис Гарел, Надя Терешкевич, Нохам Едже, Клара Брето, Лена Гарел – Изкачване по стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Оливие Борде / Bestimage

24/37

Мариса Борони и дъщеря й Валерия Бруни-Тедески – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

25/37

Валерия Бруни-Тедески – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

26/37

Мариса Борони – Спускане по стъпалата на филма “Les Amandiers (Forever Young)” на 75-ия филмов фестивал в Кан, 22 май 2022 г. © Cyril Moreau / Bestimage

27 / 37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

28/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

29/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

30/37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

31/37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

32/37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

33/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

34/37

Карла Бруни-Саркози – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

35/37

Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Доминик Яковидес / Bestimage

36 / 37

Сузане Линдон, Валерия Бруни-Тедески, Софияне Бенасер – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage

37 / 37

Карла Бруни-Саркози и майка й Мариса Борони – Изкачване на стъпалата на филма “Les Amandiers” по време на 75-ия филмов фестивал в Кан. 22 май 2022 г. © Сирил Моро / Bestimage