Къде свършва Земята и къде започва космическото пространство?


Когато алпинистите се изкачват на Еверест, те рутинно носят кислородни бутилки, устройства, които им позволяват да дишат свободно на голяма надморска височина. Това е необходимо, защото колкото по-близо се приближавате до ръба на земната атмосфера, толкова по-малко кислород има в сравнение с изобилните количества, намиращи се на морското равнище.

Това е само един пример за това колко променлива е земната атмосфера и показва елементарния състав на нейните слоеве, от тропосферата, близо до морското равнище, до екзосферата, в най-отдалечените й региони. Където всеки слой завършва и започва, се определя от четири ключови черти, според Национална метеорологична служба: промяна на температурата, химичен състав, плътност и движение на газовете в нея.