Микрочипове и индустриални облачни/едж изчислителни технологии

Микрочипове и индустриални облачни/едж изчислителни технологии


индустриален облак
© Blackboard373

Йоханес Барке, Европейска комисия Координиращият говорител на дигиталната икономика, изследвания и иновации говори пред правителството с отворен достъп за следващото поколение микрочипове и индустриални облачни/крайни изчислителни технологии

През юли 2021 г. Европейската комисия обяви два нови индустриални алианса: Алианса за процесори и полупроводникови технологии и Европейския алианс за индустриални данни, Edge и Cloud. Алиансите обединяват предприятия, представители на държавите-членки, академични среди, потребители плюс изследователски и технологични организации. Маргрете Вестагер, изпълнителен вицепрезидент за a Европа, подходяща за цифровата ераобясни забележителната възможност, която и двамата предлагат в Европа:

„Облачните и крайните технологии представляват огромен икономически потенциал за гражданите, бизнеса и публичните администрации, например по отношение на повишена конкурентоспособност и задоволяване на специфични за индустрията нужди. Микрочиповете са в основата на всяко устройство, което използваме в днешно време. От нашите мобилни телефони до нашите паспорти, тези малки компоненти носят богатство от възможности за технологичен напредък. Поради това подкрепата на иновациите в тези критични сектори е от решаващо значение и може да помогне на Европа да скочи напред заедно с партньори с единомислие. (1)

Съвсем наскоро Йоханес Барке, координационен говорител на Европейската комисия за цифрова икономика, изследвания и иновации, разговаря с правителството за отворен достъп, за да опише как тези два съюза ще усъвършенстват следващото поколение микрочипове и индустриални технологии за изчисления в облака/едж. Но дали и двете ще предоставят на ЕС способностите, необходими за укрепване на неговите критични цифрови инфраструктури, продукти и услуги?

Научаваме също от Йоханес за степента, до която облачните и крайните технологии представляват огромен икономически потенциал за гражданите, бизнеса и публичните администрации, например по отношение на повишена конкурентоспособност и задоволяване на специфичните за индустрията нужди. Йоханес ни просветлява и за това как микрочиповете са в основата на всяко устройство, което използваме днес, и защо подкрепата на иновациите в тези критични сектори е от решаващо значение и може да помогне на Европа да скочи напред заедно с партньори с единомислие.

Разкажете ни как новите Индустриални алианси: Алиансът за процесори и полупроводникови технологии и Европейският алианс за индустриални данни, Edge и Cloud ще усъвършенстват следващото поколение микрочипове и индустриални облачни/едж изчислителни технологии.

Европа може да играе водеща роля на световната сцена, когато става въпрос за технологии. Цифровият суверенитет на Европа се основава на три стълба: изчислителна мощност, контрол от европейците върху техните данни и сигурна свързаност. За тази цел трябва да се увеличи способността на Европа да проектира и произвежда най-мощните процесори в света, трябва да се създадат иновативни европейски облачни решения, които гарантират безопасността на данните, а правителствата, фирмите и гражданите трябва да имат достъп до високоскоростни и сигурни широколентови мрежи .

Преследването на този модел на отворена стратегическа автономия е важно за разработването на технологии, които отговарят на изискванията и принципите на Европа (напр. технологии, които са ориентирани към човека, запазват неприкосновеността на личния живот, недискриминационни), са по-устойчиви и достигат нашите амбициозни цели за емисии. Трябва да продължим да берем ползите от свободната и справедлива търговия с добре функциониращи и устойчиви глобални вериги на стойност, но избягваме критични и прекомерни зависимости от ключови ресурси и технологии. За тази цел Комисията стартира на 19 юли 2021 г. два нови съюза, Алианса за процесори и полупроводникови технологии и Алианса за индустриални данни, Edge и Cloud.

И двете ще осигурят ли на ЕС необходимите способности за укрепване на неговите критични цифрови инфраструктури, продукти и услуги?

Алиансът за процесори и полупроводникови технологии ще помогне да се гарантира, че европейската индустрия се възползва от възможностите, породени от силното търсене на мощни чипове и микропроцесори поради дигиталната трансформация. По този начин той допринася за постигането на целта, поставена в цифровите цели на ЕС за текущото десетилетие, за достигане на най-малко 20% от световното производство в стойност на авангардни и устойчиви полупроводници в Европа до 2030 г.

Алиансът за индустриални данни, Edge и Cloud ще укрепи позицията на Европа по отношение на облачните и крайните технологии и ще обслужва специфичните нужди на бизнеса в ЕС и публичния сектор. Алиансът ще насърчи разработването и внедряването на надеждни и сигурни европейски облачни и гранични услуги от следващо поколение, като облагодетелства потребителите на облака, които трябва да обработват чувствителни данни. Личните здравни данни на пациентите в ЕС са пример за такива данни. Като обединява съответните индустриални играчи от цяла Европа, Алиансът също така ще спомогне за укрепване на промишления капацитет на ЕС в областта на разрушителните облачни и крайни технологии, които са в центъра на цифровото десетилетие на ЕС и инвестиционните програми.

До каква степен облачните и крайните технологии представляват огромен икономически потенциал за гражданите, бизнеса и публичните администрации, например по отношение на повишена конкурентоспособност и задоволяване на специфичните за индустрията нужди?

Дигиталната трансформация на икономиката на ЕС зависи от наличието и използването на сигурни, енергийно ефективни, достъпни и висококачествени капацитети за обработка на данни, като тези, предлагани от облачните инфраструктури и услуги, както в центровете за данни, така и в периферията. Европа има безпрецедентна пазарна възможност да отговори на търсенето на следващото поколение облачна инфраструктура, съставена от по-разпределени форми на изчисления и интелигентност, включително периферни изчисления. Ето защо Цифровото десетилетие си постави амбициозна цел за внедряване на 10 000 неутрални по отношение на климата високо сигурни крайни възли до 2030 г., които трябва да бъдат внедрени в ЕС и разпределени по начин, който гарантира достъп до данни с ниска латентност. Наличието на сигурни и надеждни капацитети за обработка на данни от своя страна стимулира дигиталната трансформация и облачното възприемане на бизнеса, което трябва да достигне 75% до 2030 г.

Разкажете ни как микрочиповете са в основата на всяко устройство, което използваме в днешно време, както и защо подкрепата на иновациите в тези критични сектори е от решаващо значение и може да помогне на Европа да скочи напред заедно с партньори с единомислие. Полупроводниците и процесорите са стратегически активи за ключови индустриални вериги на стойност в цифровото и извън него. С дигиталната трансформация се появяват нови пазари за индустрията на чиповете, като високоавтоматизирани автомобили, облак, интернет на нещата, свързаност (5G/6G), пространство/отбрана, изчислителни мощности и суперкомпютри. Европейската индустрия трябва да се позиционира, за да се възползва от тези възможности.

Президентът фон дер Лайен обяви нов Европейски закон за чипове в своето обръщение за състоянието на Съюза от 2021 г.: „целта е съвместно създаване на най-съвременна европейска екосистема за чипове, включително производство. Това гарантира нашата сигурност на доставките и ще разработи нови пазари за новаторски европейски технологии. (…) Това също е въпрос на технологичен суверенитет”, каза президентът. От политическата декларация на държавите-членки относно Европейска инициатива за процесори и полупроводникови технологии 2020 г. до Европейския алианс, стартиран през юли 2021 г., и създаването на възможен втори IPCEI, целият европейски инструментариум се мобилизира за постигане на съгласувана европейска визия и стратегия .

Устойчиво производство на батерии в Европа

В друг коментар от Европейската комисия може да искате да прочетете нашето интервю с говорителя на Европейската комисия за вътрешния пазар, отбранителната индустрия, космоса, образованието, младежта, спорта и културата, Соня Господинова. В това задълбочено интервю Соня ни казва какво трябва да знаем за устойчивото производство на батерии в Европа, тук.

На редактора Препоръчва се статии