Осъждане на Русия, приоритети на Съвета на Европа, помощ за Украйна – Срещата на министрите на външните работи приключи в Торино


В края на среща, където последствията от Агресията на Русия срещу Украйна заемаше първо място в дневния ред, министри на външните работи от 46-те държави-членки на Съвета на Европа решиха, че организацията не трябва да излиза отслабена от кризата, а напротив, укрепена. Те потвърдиха своя ангажимент към ценностите на Съвета на Европа и неговата работа в областта на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона и се ангажираха да гарантират устойчивостта на организацията.

Повтаряйки твърдото си осъждане на всички нарушения на правата на човека и международното право от страна на Русия, включително атаки срещу цивилни и цивилна инфраструктура в Украйна и културно и религиозно наследство, министрите призоваха Русия незабавно да прекрати агресията си, да изтегли окупационните си сили от територията на Украйна и освобождаване на всички отвлечени цивилни, включително насилствено преместени на територията на Руската федерация. Министрите обещаха да мобилизират целия капацитет на Съвета на Европа, за да гарантират пълната отговорност на Руската федерация за извършените нарушения на правата на човека.

Те подчертаха, че Русия носи единствената отговорност за лишаването на лицата под нейната юрисдикция от защитата, предоставена от Европейската конвенция за правата на човека, считано от 16 септември 2022 г., като същевременно потвърдиха задължението си да изпълни изцяло окончателните решения на Съда в Страсбург.

Комитетът на министрите потвърди своята пълна подкрепа и солидарност с Украйна и непоколебимата си ангажираност към независимостта, суверенитета и зачитането на териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Министрите също така решиха да приемат коригиран план за действие за Украйна (2018-2022), включващ мерки за защита на разселените лица, подкрепа на юристи, предоставяне на съвети по отношение на Европейската конвенция за правата на човека, документиране на нарушения на правата на човека, защита на правата на децата, борба насилие срещу жени и трафик, защита на уязвимите групи, включително ромите, и предотвратяване на дискриминацията, както и мерки за подкрепа на украинските медии и съдебната система.

Освен това министрите подчертаха необходимостта от преразглеждане на приоритетите на Съвета на Европа в светлината на новата реалност на континента и засилване на развитието в цяла Европа на ценностите на организацията, по-специално чрез сътрудничество с гражданското общество, включително в Русия и в Беларус. За да гарантират устойчивостта на организацията и способността й да изпълнява ефективно своята мисия и мандат, министрите решиха колективно да осигурят финансовите ресурси за запълване на празнината в нейния бюджет за 2022 г. след изключването на Русия на 16 март. Комитетът на министрите ще обмисли и провеждането на 4-та среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители.

На заседанието си Комитетът на министрите прие три препоръки:

  • Препоръка относно защитата на правата на жените мигранти, бежанки и търсещи убежище;
  • Препоръка за борба с речта на омразата;
  • Препоръка относно ролята на културата, културното наследство и ландшафта в подпомагането на справянето с глобалните предизвикателства.

Накрая, Комитетът на министрите поиска от своите заместници да пристъпят към разработването на правно обвързващ инструмент относно изкуствения интелект и правата на човека, демокрацията и върховенството на закона, да финализират проектопрепоръка относно правата на човека и опазването на околната среда и да гарантират прилагането на реформата на системата на Европейската социална харта през 2023 г. Той също така призова всички страни по Конвенцията за киберпрестъпността да подпишат и ратифицират Втори допълнителен протокол за засилено сътрудничество и разкриване на електронни доказателства (отворен за подписване на 12 май) и държавите-членки на Съвета на Европа да подпишат и ратифицират Конвенция за достъп до официални документи. По отношение на Европейския съюз, основният институционален партньор на Съвета на Европа в политически, правен и финансов аспект, министрите припомниха колко е важно ЕС да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека.


Досие на министерската сесия


Реч на Мария Пейчинович Бурич, генерален секретар


Реч на Луиджи Ди Майо, министър на външните работи и международното сътрудничество на Италия


Файл: Война в Украйна