„Парадоксът на близнаците“ ни показва какво всъщност означава времето да бъде относително


Теорията на Айнщайн за специалната теория на относителността ни учи, че времето е относително. Но какво означава времето да е относително? Как можем да живеем във вселена, в която никой не може да се споразумее кога започват, кога свършват и колко дълго продължават? Прословутият „парадокс на близнаците“ показва какво е да живееш в един истински релативистичен свят.

казано просто, специална теория на относителността ни казва, че движещите се часовници работят бавно. Това е явление, наречено забавяне на времето, и е студен, твърд факт за Вселената. Айнщайн трябваше да въведе концепцията, за да спаси нещо, което смяташе за много по-фундаментално: универсалността на физическите закони. Ако искаме законите на физиката — което също означава физичният опит — да бъдат еднакви, независимо от вашата референтна рамка, перспективите трябва да се изместват за наблюдателите с различни скорости.