Разбиването на падането на пазара в мечи пазар – и какво следва