„Свръхизлъчването“ на черна дупка може да помогне в търсенето на тъмна материя


Нови изследвания оспорват това, което смятахме, че знаем за случващото се около черните дупки.

Свикнали сме да мислим черни дупки като върховни вакууми, способни да засмукват всичко около себе си и да отказват да изпуснат нещо отново. Това включва светлината, оттук и „черното“ в имената им. Но през последните 50 години физиците осъзнаха, че черните дупки влияят на околната среда по интересни и сложни начини. Един от тези начини води до процес, наречен суперизлъчване, при който черна дупка повишава всяка близка светлина до интензивни нива на енергия.