Слабът във вторник пречи на пазара да възстанови ползата от съмнението