Riverside разширява възможностите за помощ за бизнеса на Harlem Ave


На 19 май попечителите на Riverside гласуваха за разширяване на обхвата от икономически стимули, достъпни за бизнеса в трите бизнес района на селото на Харлем авеню, включително предоставяне на безвъзмездни средства за нови и съществуващи предприятия за финансиране на физически подобрения и създаване на пътища за частно-публични партньорства за подобряване на Harlem Avenue уличен пейзаж.

Гласуването 4-0 (попечителите Едуард Ханън и Меган Клаучерти отсъстваха от срещата) означава, че разширената програма за стимулиране ще влезе в сила незабавно, а мениджърът на село Джесика Франсис каза, че възнамерява да представи две такива молби за стимулиране на попечителите на следващата им среща на 16 юни.

Тези приложения ще включват заявка от Cubanito Express, ново заведение за хранене на 3222 Harlem Ave., за създаване на места за сядане на открито за малкия ресторант. Второто би било по-сложно споразумение селото да поеме добра част от разходите за подобряване на паркинг и озеленяване на 2710 Harlem Ave., които селото възнамерява да продаде на собственика на съседния имот.